Gjellersø Pumpelag

Alle medlemmer af pumpelaget har nu modtaget to fiskekort til Gjeller-sø.

Udlejer du dit sommerhus, kan det ene fiskekort evt. afleveres til udlejningsberuet der så kan stille fiskekortet til rådighed for lejer

I forbindelse med fiskeri i Gjeller-sø skal fiskekortet medbringes, og mod forlangende fremvises til vores fiskeri kontrol. 

Alt privat fiskeri skal foregå med en fiskestang pr. person fra søbreden.

OBS  !!!! Bestyrelsen gør på det kraftigste opmærksom på, det kan være forbundet med stor fare at fiske i søen, da der findes store 

bundløse huller. 

Har du noget du vil spørge om, fortælle eller drøfte, kan du altid henvende dig til bestyrelsen